2004 - Kempenaers: Kortemark 19B

Massart
Charlier
Kempenaers
De Cleene

19 AUGUSTUS 2003 
 51°01'33" NB   03°01'25" OL


Vanaf de jaren tachtig tot nu is er een heroriëntatie van de landbouw doorgevoerd. De foto verraadt deze verandering op het eerste gezicht niet. Het maïsveld en de grote boerderij op de recentste foto duiden nog steeds op een agro-industriële aanpak. Maar talrijke schandalen en milieuproblemen uit de jaren negentig, vooral dat van de mestoverschotten, brachten hierin verandering. Deze overschotten betekenden, zowel voor de landbouw als voor de samenleving, overlast en meer in het bijzonder waterverontreiniging. Door vervuiling en door het achterwege blijven van onderhoud ging de natuurwaarde van vele sloten, zoals ook deze Krekelbeek, fel naar beneden.