2014 - De Cleene: Oostende 12

Massart
Charlier
Kempenaers
De Cleene

07 AUGUSTUS 2014 
 51°12'16" NB   02°57'45" OL
Een grote variëteit aan bedreigde steltlopers, moeras- en rietvogels zijn vandaag de dag teruggekeerd naar dit gebied en enkelen overwinteren er zelfs. Typerende planten, zoals de pinksterbloem (Cardamine pratensis), zijn eveneens opnieuw te vinden in de Oostende Kreken. Vanzelfsprekend geldt de Grote Keignaert om die reden als een trekpleister voor natuurliefhebbers en vogelspotters. Om dit bezoek te accommoderen werd een wandelpad naast de vijver aangelegd (achter de villa) en een zeven meter hoge uitkijktoren gebouwd (niet zichtbaar op de foto).