1904 - Massart: Oostende 12

Massart
Charlier
Kempenaers
De Cleene

06 AUGUSTUS 1904 
 51°12'19" NB   02°57'49" OL


Massart fotografeerde in 1904 de 'Grote Keignaart' in Zandvoorde, bij Oostende. Er bestaat eveneens een 'Kleine Keignaart' in Oudenburg.

De Grote Keignaart heeft een bijzonder verleden. Prins Maurits van Nassau liet in 1600 omwille van strategische redenen de duinen ten oosten van Oostende doorsteken waardoor het achterliggende polderland tweemaal per dag onder water kwam. Bovendien ontstonden er tijdens het beleg van Oostende (1601-1604) geulen die de haven toegankelijker maakten. Het water dat bij eb vanuit het polderland terugspoelde, werd gebruikt om het dichtslibben van de haven te verhinderen. Zo ontstond een spoelingmechanisme. In 1664 liet men toe dat de Keignaart-kreek zich vormde die, met zijn honderd meter breedte en zijn acht meter diepte, net zoals de inhammen, zorgde voor overstromingsgevaar in Zandvoorde. Rond 1720 werd de Keignaart van de rest van het krekensysteem afgesloten door middel van de Gemeene Dijk. Massart nam de foto vanaf de afsluitdijk van de Grote Keignaart. Tussen het huisje en de kerk van Oudenburg is trouwens nog een stuk van deze dijk te zien. De kreek strekte zich in zuidoostelijke richting uit over meer dan één kilometer, de oevers waren afgeboord met een smalle rietkraag. Door de grote diepte van deze kreek, was riet de enige verlandingsvegetatie. Het omringende landschap werd voornamelijk gebruikt als weiland. Op de achtergrond stonden enkele grote hoeven. Op de voorgrond van Massarts foto is ook een kleine woning te zien. Vermoedelijk gaat het om het huis van een dagloner. Een kippenren en stallingen omzoomden de woning en op de oppervlakte tussen het huis en de kreek werd geteeld.