2014 - De Cleene: Steendorp 35

Massart
Charlier
Kempenaers
De Cleene

05 JULI 2014 
 51°07'04" NB   04°15'20" OL
In het beeld van 2014 zien we een weelderige rietvegetatie die de oeverversterking overwoekerd heeft. Dit gebied zal echter in de toekomst getransformeerd worden tot een getijdenlandschap, zoals nu al het geval is in het Groot Schoor, aan de andere kant van de rivier (fotoset 34). Hoewel het Schouselbroeck momenteel al een natuurgebied is dat niet wordt gebruikt voor landbouw, zal het verwijderen van de oeverversterking en de transformatie naar slikken en schorren de biodiversiteit van het gebied aanzienlijk verhogen.