1904 - Massart: Steendorp 35

Massart
Charlier
Kempenaers
De Cleene

30 JUNI 1904 
 51°07'08" NB   04°15'24" OL


De getijdenwerking van de Schelde is tot ver in het binnenland voelbaar en zorgt voor zoetwaterslik aan de oevers van de rivier. Massart fotografeerde deze Scheldebiotoop tussen Temse en Rupelmonde. Het slik is de kale, onbegroeide modderplaat tussen het schor en de waterlijn. Door het getij worden deze gronden tweemaal per dag overspoeld met zoet rivierwater. De hoogste delen van deze slikplaat worden ingenomen door mattenbies (Schoenoplectus Iacustris) en zeebies (Bolboschoenos maritimus). De mattenbies is de dominerende hoge bies op de foto, de zeebies is de kleinere bies links in beeld. Lager op het slik groeit regelmatig drie-kantige bies (Schoenoplectus triqueter). Eeuwenlang al maakt de mens gebruik van deze biotopen door het riet te maaien.