1904 - Massart: Waasmunster 31

Massart
Charlier
Kempenaers
De Cleene

17 JUNI 1904 
 51°06'08" NB   04°07'58" OL


Massart fotografeerde in 1904 de binnendijkse hooilanden van de Durme. Deze regio stond bekend als één van de beste riviermeersen in Vlaanderen. Op deze drassige alluviale gronden, die in brede stroken aan beken en rivieren gelegen waren, groeide een welige flora van lange grassoorten en andere kruiden. Ze werden aanzien als zeer waardevolle vegetatie. Op deze foto domineert voornamelijk rietgras (Phalaris arundinacea). Verder groeiden in deze omgeving nog verschillende kruiden, met name elementen uit het dotterverbond (Calthion palustris), het moerasspireaverbond (Filipendulion) en het zilverschoonverbond (Agropyro-Rumicion crispi). Dit plantenkleed kon gehooid worden. Dergelijke hooilanden heetten hier en naar het westen toe (fotoset 25 en 26) meersen. Naar het oosten toe (fotoset 41) noemde men ze beemden. Hooi was in die tijd het beste voedsel voor de overwintering van het vee en kwam dus veel voor. De pachter was gewoonlijk een hooihandelaar die het hooien liet uitvoeren door kleine boeren die zo van het weiderecht genoten. De hooiopbrengst was in elk geval overvloedig zoals duidelijk uit de foto blijkt. Men hooide een eerste maal in juni en een tweede maal in september. Nadien kon het vee in de weide gelaten worden tot eind oktober. De dijken vooraan zijn beplant met notelaars (Juglans regia) (fotoset 32, 33 en 34) en verderop groeien populieren. Op de achtergrond staat een witte hoeve.