2004 - Kempenaers: De Haan 8

Massart
Charlier
Kempenaers
De Cleene

18 OKTOBER 2003 
 51°18'17" NB   03°05'23" OL


De Koninklijke Baan domineert zowel Charliers als Kempenaers' foto. Het doortrekken van de E40 tot in Frankrijk met dwarse ontsluitingen naar de kuststeden, realiseerde een kamstructuur waardoor de Koninklijke Baan vandaag minder verbindend werkt maar voornamelijk een lokaal belang heeft en als infrastructuur dus overgedimensioneerd is. De kusttram met eigen bedding, geïntegreerd in de Koninklijke Baan, kent een toenemende populariteit.

Op de foto van Kempenaers is ook duidelijk dat de woonwijken verder zijn uitgebreid en intern verdicht. Dit poldergebied werd ondertussen als groene zone ingekleurd zodat het in de toekomst gevrijwaard zal blijven van nieuwe bebouwing. De oude hoeve met de bijgebouwen is overeind gebleven, maar de landbouwfunctie is verdwenen. Er zijn veel plaatselijke groenvolumes in het polderlandschap gekomen wat te maken heeft met de nieuwe residentiële functies die de voormalige boerderijen nu hebben opgenomen.