1980 - Charlier: Genk 54

Massart
Charlier
Kempenaers
De Cleene

30 MEI 1980 
 50°58'21" NB   05°29'50" OL


Door de komst van de mijnen in dit voordien onbewoond gebied, moesten grote infrastructurele werken, onder andere op het vlak van huisvestiging, plaatsvinden (fotosets 55, 56 en 57). Op de foto van Charlier is de Kempische heidevlakte overigens verdwenen. Het uitzicht werd voordien bepaald door de achterkant van de bebouwing in de Nieuwe Kuilenweg. Tegen het einde van de twintigste eeuw is deze straat volgebouwd met appartementsgebouwen en meteen worden ook de achterliggende percelen optimaal gebruikt, bijvoorbeeld voor garageboxen en opslagplaatsen. De woningen zijn zeer in trek bij een toenemend aantal bejaarden en alleenstaanden. Uit de foto's van Charlier en Kempenaers is af te leiden dat de Genkse bouwpromotoren hier goede tijden hebben gekend.