1980 - Charlier: Knokke-Heist 16

Massart
Charlier
Kempenaers
De Cleene

09 SEPTEMBER 1980 
 51°21'16" NB   03°21'46" OL


Ook op Charliers foto is de Internationale Dijk te zien aan de horizon. Opvallend is echter dat de duinenrij niet langer boven deze dijk uitpriemt. De dijk werd dan ook verhoogd in 1953 naar aanleiding van de Deltawerken in Nederland als gevolg van de watersnood. De dijk vormt meteen ook de grens tussen landbouwzone en natuurgebied. In 1939 hadden de toenmalige eigenaars van de Zwingeul en het omliggende gebied, de Compagnie Du Zoute, het Zwin immers uitgeroepen tot natuurgebied. In 1952 zorgde de Knokse burgemeester Léon Lippens voor een statuutverandering van het gebied en ontstond het eerste natuurreservaat in België. De Willem-Leopoldpolder toont bovendien een doorheen de tijd quasi ongewijzigde structuur van aardewegen. Opvallend is dat de drainage van de akkers, noodzakelijk bij de zware poldergrond, grondiger is aangepakt door de verdere aanleg van grachten.

Stijn COLE - 8 oktober 2009