2004 - Kempenaers: Knokke-Heist 16

Massart
Charlier
Kempenaers
De Cleene

20 MEI 2003 
 51°21'13" NB   03°21'41" OL


Het beeld van Kempenaers wijkt niet veel af van dat van Charlier. De Internationale dijk, de wijdse polders en de typische grachten- en wegenstructuur zijn ook hier constanten. Uit onderzoek ter plekke bleek dat ook recreatie-elementen in dit plaatje slopen. Zo werd op de dijk immers een breed verhard fietspad aangelegd dat België met zijn noorder­buur verbindt. Een niet te verwaarlozen aspect is de ontpoldering. Om het verlies van natuurgebied ten gevolge van de verdieping van de Westerschelde te compen­seren, maar veel meer nog om de verzanding van het Zwin tegen te houden, werd immers een deel van de Willem-Leopoldpolder in het Nederlandse Retranchement ontpolderd en teruggegeven aan de natuur. In het kader van de verdere ontpoldering verkocht de familie Lippens, eigenaar van het Belgische deel van het Zwin, haar deel van het natuurreservaat aan het Vlaams Gewest.

Stijn COLE - 8 oktober 2009