2004 - Kempenaers: Antwerpen 37

Massart
Charlier
Kempenaers
De Cleene

12 JULI 2003 
 51°18'28" NB   04°17'03" OL
De Antwerpse haven is voor Vlaanderen van onschatbare waarde. Dit kan enkel zo blijven als ze bereikbaar blijft voor de grootste schepen. Meer diepgang, meer golfslag en het drukkere zeeverkeer eisen hun tol voor de Galgeschorre. De toegenomen oevererosie werd weliswaar tegengegaan met de op de foto zichtbare steenstortingen, maar toch is met de verlanding een moeilijk omkeerbaar proces begonnen. Een gematigde schoropslibbing is een natuurlijk proces en draagt bij tot een variatie in flora en fauna. Een al te sterke opslibbing leidt tot verlanding en tot verzoeting van het natuurgebied. Dit bedreigt de typische schorflora. Het Galgeschoor werd, samen met het Groot Buitenschoor (fotoset 38), in 1985 officieel uitgeroepen tot natuurgebied.