2004 - Kempenaers: Nieuwpoort 15

Massart
Charlier
Kempenaers
De Cleene

18 OKTOBER 2003 
 51°08'50" NB   02°44'25" OL


In 2003 blijft ongeveer vier hectare schorre en zes hectare slikke over. In 1993 lanceerde Natuurpunt echter Plan Zeehond dat, onder andere, een maximale bescherming van het natuurgebied betrof, de annexatie van een voormalige marinebasis, het verwijderen en voorkomen van zwerfvuil en het afvoeren van opgespoten slib zodat het oorspronkelijke waterpeil opnieuw werd bereikt. Deze ingrepen hebben uiteindelijk geleid tot een vertienvoudiging in oppervlakte van het gebied. Ondertussen heeft het Vlaams Gewest de volledige oppervlakte verworven zodat de transformatie vlugger kon gebeuren.