2004 - Kempenaers: Antwerpen 36

Massart
Charlier
Kempenaers
De Cleene

12 JULI 2003 
 51°18'30" NB   04°17'16" OL


De foto van Kempenaers brengt dit havengedeelte ten noorden van Antwerpen tussen de Schelde en kanaaldok B1 en B2 scherper in beeld. Het is in twintig jaar tijd weinig veranderd daar de uitbreiding in 1980 zo goed als voltooid was. In andere richtingen heeft de haven zich echter stelselmatig uitgebreid en dit proces gaat nog steeds door, getuige daarvan de enorme havenkranen aan de overkant van de Schelde. Verder is de specialisatie in de petrochemie, rechts in beeld, zo groot dat Antwerpen, na Houston, de grootste concentratie aan bedrijven in deze sector kent.