2004 - Kempenaers: Berlare 25

Massart
Charlier
Kempenaers
De Cleene

12 NOVEMBER 2003 
 51°01'44" NB   03°58'51" OL


Het vroegere hooiland, dominant aanwezig op Massarts foto, was in 1980 verdwenen. Aanvankelijk was het beplant met populieren, maar in 1980 groeiden er voornamelijk nitrofiele soorten. Intussen groeide het moeras tot boven het grondwaterpeil en kwamen er struikvormige wilgen en essen waardoor een broekbos ontstond. Essen, schietwilgen en eiken maakten er in een later stadium een opgaand bos met struikenvegetatie van, zoals bij Kempenaers te zien is.
De voormalige 'Villa Astrid', nog vaag zichtbaar tussen het struikgewas, werd tegen dan gebruikt als kamphuis en chiroheem en staat bekend onder de naam 'Scheve Villa'.