2004 - Kempenaers: Genk 60

Massart
Charlier
Kempenaers
De Cleene

25 JULI 2003 
 50°57'08" NB   05°27'02" OL


Vandaag wordt het natuurreservaat De Maten beheerd door de vereniging Belgische Natuur- en Vogelreservaten. Hoewel jaarlijks talrijke vrijwilligers houtopslag verwijderen, heide maaien en plaggen, kan het dichtgroeien met struweel van grote oppervlakten moeilijk tegengegaan worden. Reeds een aantal jaren wordt er naast de vrijwilligers ook een arbeidersploeg aan het werk gezet.

Op Europees niveau vormen de Maten één van de belangrijkste natuurgebieden voor vennen, natte heide en droge heide. Zo werd recent een LIFE-project gestart. Dit is een Europees subsidiesysteem voor natuurinrichtings- en natuurherstelprojecten. Met deze toelagen werden in de Maten onder andere dijken hersteld en sterk verruigde delen weer opengemaakt. Door het lokaal afplaggen en openkappen van verboste delen, kon men herstel bewerkstelligen. Zo groeien in deze omgeving vandaag soorten als klein warkruid (Cuscuta epthymum), dopheide, struik-heide, blauwe zegge (Carex panicea), bruine snavelbies (Rhynchospora fusca), witte snavelbies (Rhynchospora alba) en klokjesgentiaan weer optimaal.