2004 - Kempenaers: Genk 59

Massart
Charlier
Kempenaers
De Cleene

25 JULI 2003 
 50°57'13" NB   05°26'42" OL


In 1984 heeft Natuurreservaten deze vijver teruggekocht. Ondertussen worden de oeverranden opnieuw begrensd door een rietkraag (Phragmites australis) en heeft het achterliggende struweel zich verder ontwikkeld. De beheerswerken aan de Rockx Weijer hebben zich beperkt tot begrazing van de dijken en zaagwerk langs de randen. De praktijk van het droogleggen was in 2003 niet meer mogelijk onder andere door de onwil van de eigenaar van de stroomafwaarts gelegen Peerdsdiefweyer.