2004 - Kempenaers: Eeklo 23

Massart
Charlier
Kempenaers
De Cleene

17 AUGUSTUS 2003 
 51°10'34" NB   03°33'03" OL


Vandaag is de hooiakker een maïsveld geworden. Dit gewas kent sedert 1969 een spectaculaire groei en anno 2006 heeft het nagenoeg alle andere groenvoedergewassen verdrongen. Dit succes is grotendeels te danken aan mechanische verwerking en bijgevolg arbeidsvermindering, maar ook aan het feit dat deze teelt een sterke overbemesting kan verdragen wat een belangrijke factor is binnen het Mestdecreet van 1991. Maïsvelden zetten dus niet alleen op rendabele wijze mest om tot groenvoeder, ze fungeren tegelijkertijd ook als dumpingplaats voor mestoverschotten. Deze teelt is bovendien meest geschikt voor de intensieve veehouderij waarbij de koeien zomer en winter op stal staan. Landschappelijk heeft maïs een enorme impact door de hoogte van het gewas. Zoals op de foto duidelijk te zien is, belemmert maïs op het hoogtepunt van zijn groei elk vergezicht. Het landschap wordt op die manier elk jaar tijdelijk zeer gesloten, op het moment dat de vele recreanten het platteland verkennen. Door de jaren heen trad een stelselmatige uniformisering van het landschap op. Streekgebonden teelten en bij de bodem passende gewassen werden verdrongen door maïs waardoor de traditionele landbouwstreken stilaan hun identiteit verloren.