2004 - Kempenaers: Oostende 3

Massart
Charlier
Kempenaers
De Cleene

21 MEI 2004 
 51°11'54" NB   02°50'29" OL


Hoewel het beeld van Kempenaers op een andere locatie is genomen (fotoset 1),toont het goed de evolutie van de duinengebieden aan de Belgische kust.Voorheen kwam een beperkt aantal specifieke plantensoorten in de duinenvoor. De blauwe zeedistel, de zeewolfsmelk (Euphorbia paralias) en de zeewinde (Calystegia soldanella) zijn enkele voorbeelden. Maar uit Kempenaers' foto blijkt ook dat vandaag steeds meer exoten zoals Japanse rimpelroos (Rosa rugosa) en witte abeel (Populus alba)in de duinen gedijen. Het risico bestaat dat deze exoten stilaan debijzondere inheemse soorten gaan overwoekeren en doen verdwijnen. Daaromwordt er op verschillende plaatsen een beheer tegen de exoten gevoerd.Natuurlijke elementen zoals duindoorn, resten van helm, resten vanmosduin en hondsroos (Rosa canina) komen echter wel nog voor.Vooraan op de foto treffen we een ruderale zoom aan die deels bestaatuit soorten die honderd jaar geleden niet in de duinen voorkwamen zoalsde ijle dravik (Anisantha sterilis) en fluitenkruid (Anthriscus sylvestris).