2004 - Kempenaers: Hechtel-Eksel 51

Massart
Charlier
Kempenaers
De Cleene

25 JULI 2003 
 51°08'41" NB   05°21'17" OL


In 2004 heeft de stroom een groot deel van zijn natuurlijk uitzicht teruggekregen. Op de berm herkennen we gewone berenklauw (Heracleum sphondylium), gestreepte witbol (Holcus lanatus), krulzuring (Rumex crispus), gewoon wilgenroosje (Epilobium angustifolium), grote brandnetel (Urtica dioica) en glanshaver (Arrhenatherum eliatus). In het water treffen we een soort uit de duizendknoopfamilie aan (Persicaria ssp.). Intussen maakt de vallei van de Grote Nete deel uit van het Vlaams Ecologisch Netwerk, een netwerk van waardevolle natuurgebieden in Vlaanderen. Hierdoor krijgt de natuur een bijkomende bescherming en worden middelen aangereikt om eigenaars en beheerders in staat te stellen de natuur in stand te houden. Ondertussen is ook een integraal waterproject opgestart met de bedoeling een natuurverbinding tussen de Netevallei en de Dommelvallei te creëren. Hiervoor moet men onder andere het stortprobleem en de overstromingsproblematiek aanpakken, de waterloop met plas-drassituaties herinrichten en weekendhuisjes opruimen.