2004 - Kempenaers: Hechtel-Eksel 52

Massart
Charlier
Kempenaers
De Cleene

25 JULI 2003 
 51°08'26" NB   05°20'49" OL
Behoudens enkele natuurlijke veranderingen, zijn er weinig verschillen te merken op de meest recente foto. Kamp Beverlo is van grote waarde voor diverse vogelsoorten zoals de boomleeuwerik, de nachtzwaluw, de blauwborst en de watersnip. Sinds 1999 is de toekomst van dit militaire gebied verzekerd door een overeenkomst tussen de Belgische Staat en het Vlaams Gewest in verband met natuurbehoud en bosbeheer op militaire domeinen. Deze overeenkomst is meer recentelijk uitgebreid met het DANAH-project dat staat voor Defensie + Aminal = NAtuur-Herstel. Het ministerie van Defensie werkt hierin samen met de Administratie Milieu-, Natuur-, Land- en Waterbeheer, kortweg Aminal, van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, aan een doorgedreven natuurherstel. De aard van de herstelwerkzaamheden en beheersopties is uiteenlopend. Naast maaien, begrazen, branden en kappen zal er ook geplagd worden. Plaggen is het wegschrapen van de bovenste bodemlaag om de zaden van de oude vegetaties weer de kans te geven te ontkiemen.