1980 - Charlier: Antwerpen 36

Massart
Charlier
Kempenaers
De Cleene

25 JULI 1980 
 51°18'33" NB   04°17'15" OL


Het landschap onderging de volgende decennia verdere veranderingen. Sinds de Tweede Wereldoorlog kende de Antwerpse haven een ongekende expansie wat vanaf de jaren vijftig en zestig een enorme invloed had op grote gebieden. Zo was voor de aanleg van het Schelde-Rijnkanaal een verhoging van de Scheldedijken noodzakelijk. Nadat eerst een bodem van wissen en takkenbossen was aangebracht, startten de opspuitingswerken. Het kleine haventje van Berendrecht en fort Frederik verdwenen onder het zand en Lillo-Fort werd ingelijfd bij Antwerpen. Dit gebied zelf werd echter niet interessant bevonden voor havenuitbreiding, vandaar dat een stuk Galgeschorre (fotoset 37) bewaard bleef. Het landschap in de gemeente Lillo werd wel gewijzigd in functie van de havenuitbreiding. De vroegere dijk liep links van de nieuwe verkeersweg, rechts op de foto. Een nieuwe dijk werd aangelegd op tweehonderd meter ten westen ervan. De foto werd genomen halfweg beide dijken. Met het opspuiten van de oude dijk verdwenen alle sporen van het vroegere landschap. Petrochemische industrie vestigde zich op de vroegere poldergrond. Het opgespoten gebied tussen beide dijken is hoofdzakelijk met met kwijnend riet begroeid.