1904 - Massart: Antwerpen 36

Massart
Charlier
Kempenaers
De Cleene

22 JUNI 1904 
 51°18'31" NB   04°17'25" OL


Massarts foto van de rechter Scheldeoever in Lillo, vandaag Antwerpen, is de eerste foto van een drieluik over de Scheldemonding (fotoset 37, 38). Massart besteedde veel aandacht aan de Scheldedijken, hun vegetatie en hun samenhang met de toen nog kleinschalige menselijke activiteit in het gebied. De centrale dijk deelt het landschap in twee. Links is de Galgeschorre te zien (fotoset 37), rechts ligt een gecultiveerde polder op een hoogte van twee à drie meter. De vruchtbare akkers waren geschikt voor de teelt van suikerbieten en tarwe. In het verlengde van de dijk is de schoorsteen te zien van de suikerfabriek Sucrerie du Vieux-Lillo. Eind jaren twintig moesten de bieten echter geïmporteerd worden en in 1933 verdween de fabriek. Dit gebied had eveneens vele forten, ondermeer Fort Lillo en Fort Frederik. De fortificaties langs de Schelde waren opgetrokken in de zestiende eeuw toen Spanje en Holland met elkaar in oorlog waren. Bij de onafhankelijkheid van België waren deze versterkingen nog steeds strategisch belangrijk. De cirkelvormige bomenrij aan de horizon getuigt hiervan. De Cirkel- of Kraagdijk van 1838 vormde een halve cirkel rondom het Fort Lillo. De aldus ingesloten polder werd onder water gezet. Het fort lag iets minder dan twee kilometer achter de locatie vanwaar Massart dit beeld vastlegde.