1904 - Massart: Genk 60

Massart
Charlier
Kempenaers
De Cleene

13 JULI 1911 
 50°57'20" NB   05°27'26" OL


Massart nam deze foto eveneens in het natuurreservaat De Maten (fotoset 59), maar ditmaal meer naar het oosten toe. Daar lag de uitdrogende Groote Huiskensweyer met zijn steile oevers. Door verdamping zakte het waterpeil en een gedeelte van de vlakke vijverbodem kwam bloot te liggen. Het waren precies deze smalle stranden die Genk zijn botanische specialiteiten bezorgden. Zo groeide in deze zone oeverkruid (Littorella uniflora), draadgentiaan (Cicendia filiformis) en kleine waterweegbree (Baldellia ranuncoloides). Aan de voet van de steile berm, bij hoge waterstand aan de oever, groeide gagel (Myrica gale) en gewone dophei (Erica tetralix). In de heide zelf domineerde rode dophei (Erica cinerea). Nabij de oever van de vijver werd de heide geplagd. De plaggen, die drie tot vijf centimeter dik waren, werden eerst uitgespreid om te drogen en nadien op stapeltjes gelegd. Dit is duidelijk te zien vooraan rechts op de foto. Men gebruikte ze als strooisel in de potstal (fotoset 56) of als brandstof.