1980 - Charlier: Nieuwpoort 15

Massart
Charlier
Kempenaers
De Cleene

10 SEPTEMBER 1980 
 51°08'54" NB   02°44'30" OL


De onschatbare rijkdom van deze biodiversiteit werd echter door de oorlog maar meer nog onder invloed van de toeristische ontwikkeling, compleet verstoord. Natuur moest wijken voor infrastructuur en reeds vanaf 1911 werd de integriteit van dit natuurgebied geschaad. Bedijking, bemesting en bovendien het kortstondig gebruik als golfterrein, wijzigden deze gronden volledig. In 1955 en 1971 werden deze slikken en schorren bovendien bedolven onder baggerslib afkomstig van de uitbaggering van de IJzergeul voor de aanleg van de jachthaven.

Op de foto van 1980 duiken de loodsen van de militaire basis van Lombardsijde op aan de horizon. De opnieuw opgetrokken vuurtoren bepaalt eveneens het beeld. Het meest opvallend is echter het oprijzen van de toeristische hoogbouw links op de foto. Van de oorspronkelijke schorren blijft nog slechts een smalle strook langs de IJzer over die sinds 1961 als reservaat beheerd wordt. Sommige belangengroepen en politieke partijen wilden ook de laatste slikken en schorren benutten voor recreatieve doeleinden maar gelukkig konden natuurverenigingen de IJzermonding als natuurreservaat laten herkennen.