1904 - Massart: Eeklo 23

Massart
Charlier
Kempenaers
De Cleene

04 MEI 1911 
 51°10'38" NB   03°33'01" OL


Deze fotoset toont zeer mooi hoe evoluties in de landbouw het landschap de afgelopen eeuw hebben veranderd. Op Massarts foto zien we een agrarisch landschap in de periferie van Eeklo. Rechts vooraan ligt een roggeakker en centraal enkele vlasakkers. Het vlas (fotoset 17, 29) was ongeveer een maand gezaaid en werd op het moment van opname, gewied. Dit wieden gebeurde meestal door vrouwen. De percelen werden van elkaar gescheiden door elzenkanten (Alnus glutinosa) (fotoset 29). De smalle, langgerekte vorm van de percelen was typisch voor de regio Eeklo. Links achteraan stonden een tiental rechthoekige vlasmijten. Dit was de oogst van het vorige jaar die klaar stond om geroot te worden in de nabijgelegen vaart van Eeklo. Deze mijt was een mengvorm van de klassieke stromijt en de Nederlandse hooiberg met verschuifbaar dak. Ze werd opgebouwd tussen vier schuin opstaande hoekpalen en voorzien van een strodak. De drie mannen op de centrale vlasmijt geven een idee van de grootte van deze constructies.