1980 - Charlier: Aarschot 43

Massart
Charlier
Kempenaers
De Cleene

10 MEI 1980 
 50°58'27" NB   04°48'06" OL


De foto van Charlier toont een landschap dat rijker geworden is als gevolg van tal van natuurlijke processen die de afgelopen decennia ingewerkt hadden op het moeras. Het aanwezige kwelwater in het moeras bezat een aantal speciale kwaliteiten: het was zuur of kalkrijk naargelang de bodemlagen waar het vandaan kwam en het was ijzerrijk door de oplossing van de Hagelandse ijzerzandsteen waardoor de turfgrond verder kon aangroeien en er typische planten (zoals bijvoorbeeld orchideeën) konden gedijen. Na de Tweede Wereldoorlog kwam aan het turfsteken een einde. De natuur kon hierdoor zijn landschappelijk herstel verderzetten, dit proces is waarneembaar op de foto van Charlier. Daarnaast werden een drietal private visvijvers uitgegraven die werden afgezoomd met een groenscherm en werd het vlakke terrein vooraan op de foto opgevoerd met stortmateriaal.