1980 - Charlier: Genk 56

Massart
Charlier
Kempenaers
De Cleene

30 MEI 1980 
 50°58'22" NB   05°27'59" OL


In 1980 is deze locatie een gemeenschappelijke achtertuin van een woonwijk geworden. Op de voorgrond poseren twee kinderen van allochtone afkomst. Als gevolg van het arbeiderstekort in de mijnbouw trok men gedurende jaren buitenlandse arbeidskrachten aan. Na de Eerste Wereldoorlog kwamen deze gastarbeiders voornamelijk uit Oost-Europa. Tussen 1930 en 1940 werd er voor deze immigranten een tweede tuinwijk opgericht. Deze westelijke woonwijk van Winterslag, met louter arbeiderswoningen, werd door de Société des Habitations à Bon Marché de Genck-Winterslag opgericht in samenwerking met de mijnvennootschap. In vergelijking met de vorige wijk (fotoset 55) werd in deze buurt een eenvoudiger typologie gebruikt. De woningen zijn vrij klein en eenvormig. Bovendien is de wijk slecht ontsloten, waardoor er een afgesloten enclave is gevormd. Door het blijvende tekort aan mijnwerkers werden vanaf 1945 bilaterale akkoorden afgesloten met Italië om van daaruit werkkrachten aan te trekken. Na de mijnramp in Marcinelle in 1956 werd hetzelfde scenario gevolgd om Spanjaarden, Grieken en vanaf de jaren zestig ook Turken en Marokkanen aan te trekken. Deze immigratiegolf drukt nog steeds zijn stempel op de hedendaagse multiculturele samenleving in de mijnstreek.