1980 - Charlier: Beringen 48

Massart
Charlier
Kempenaers
De Cleene

10 JULI 1980 
 51°02'26" NB   05°10'59" OL


Tijdens de Eerste Wereldoorlog was de molen het doelwit van plunderingen. In 1925 kwam hij in het bezit van mulder Kamiel Van Geel die zijn huis bouwde tegenover de molen en er zijn intrek nam. Ondanks nieuwe plunderingen in de Tweede Wereldoorlog hield deze molenaar de molen werkende tot 1960. In 1962 brak hij echter, niettegenstaande de klassering van de molen, de constructie af. De molenaar had geen zin de molen op zijn oude dag op eigen kosten verder te onderhouden want beloofde financiële tegemoetkomingen van de overheid bleven uit. Het vrijgekomen perceel onderging vanaf dan talrijke transformaties. Vooreerst hadden de nabije infrastructurele veranderingen in de buurt van de gemeente Paal, nu Beringen, de nodige impact op het landschap. De aanleg van de snelweg Antwerpen-Luik en de bijhorende verkeerswisselaar vereiste zandwinning in de buurt (fotoset 49). Voor dit doel kwam de zandberm van de berg, de eigenlijke top van de Gielenberg, in aanmerking. Bij deze werken nam men de houtwal weg en de percelen werden afgegraven tot op straatniveau.