1980 - Charlier: Nieuwpoort 14

Massart
Charlier
Kempenaers
De Cleene

28 JULI 1980 
 51°08'38" NB   02°44'47" OL


In het beeld van 1980 bemerken we twee uitersten. Het voorplan bestaat nog steeds uit schorre en slik. De meeste vegetatie, behouden dankzij gericht natuurbeheer sinds 1961, kan gedetermineerd worden zoals bij Massarts foto. Voorts kende ongeveer de hele omgeving rond dit stukje natuurgebied een indrukwekkende transformatie. De vuurmolen overleefde de Eerste Wereldoorlog niet en Nieuwpoort trok ondertussen de kaart van de toeristische ontwikkeling. De aanleg van de nieuwe jachthaven was daar de belangrijkste factor in. Om deze havenontwikkeling te kunnen realiseren was uitbaggeren een noodzaak. Het uitgebaggerde slib kwam hier op de rechteroever terecht, net buiten de lens. Andere foto's die iets dichter naar de monding toe opgenomen zijn, geven deze slibophogingen wel weer (fotoset 15). Het gedemocratiseerde massatoerisme zorgde aan de kust voor steeds meer bebouwing en vergezichten gingen daarbij verloren. Een proces dat zich tot op vandaag doorzet.

(zie studie Nieuwpoort)