1980 - Charlier: Wezemaal 42

Massart
Charlier
Kempenaers
De Cleene

21 OKTOBER 1980 
 50°57'08" NB   04°44'49" OL


In de twintigste eeuw evolueerden de infrastructuur en de agrarische activiteiten in Wezemaal. In de jaren vijftig en zestig maakten de kleine hoeven, de molen en de aardewegen plaats voor nieuwe ruimte-elementen. Meer individuele residentiële bewoning, vertuining en een heroriëntatie van het grondgebruik waren het gevolg. Op Charliers foto uit 1980 is deze transformatie duidelijk zichtbaar. Vanaf de eeuwwisseling tot eind jaren zestig legde men zich in dit gebied - op de oude wijngaardvelden - toe op de perzikenteelt. Door toenemende concurrentie verdween ook deze economie bijna volledig zodat de heide en gaspeldoorn (Ulex europaeus) opnieuw in het landschap verschenen. De foto van Charlier toont zowel oude als nieuwe elementen. Door het verdwijnen van de wijnvelden kwam de natuurlijke vegetatie terug op de voorgrond.