1980 - Charlier: Ruiselede 20

Massart
Charlier
Kempenaers
De Cleene

29 JULI 1980 
 51°05'35" NB   03°20'18" OL


Ruiselede ontwikkelde zich doorheen de twintigste eeuw, samen met Wingene, tot het centrum van de geïndustrialiseerde veeteelt, en meer specifiek van de varkensteelt. Landschappelijk vertaalde dit zich in grotere percelen. In een eerste fase waren zij als weiland bedoeld, daarna werden ze getransformeerd in akkerland voor voedergewassen. Op Charliers foto van 1980 domineert het veld met Italiaans raaigras (Lolium multiflorum), een éénjarig voedergewas met een hoog rendement. Het brengt ongeveer twee keer meer op dan voederbieten of klaver. Logischerwijs bepalen eveneens grote veeteeltbedrijven het landschap in Ruiselede, zoals het moderne bedrijf met voedertorens links op de foto. Het drevenpatroon is nog intact, maar de zomereiken zijn vervangen door beuken. Op de achtergrond duikt de radio- en tv-mast van de zender van Aalter op.