1980 - Charlier: Temse 32

Massart
Charlier
Kempenaers
De Cleene

05 MAART 1981 
 51°06'39" NB   04°10'25" OL


Na de Tweede Wereldoorlog veranderde de visie over deze landschappen. Zo is er in 1949 een uitspraak terug te vinden die typisch is voor het keerpunt waarop de landbouw zich dan bevond: "Het hooi en het gras van zulke weiden is zodanig slecht en bevat zoveel onkruidgewassen en onkruiden (...) dat zonder twijfel de gezondheid der dieren er ten zeerste ten nadele wordt door beïnvloed."

Gevolg was dat het landschap een grote transformatie onderging. Ten tijde van Charlier werd een groot deel van het alluvium ingenomen door een maïsveld. Een ander gedeelte werd in 1980 opgespoten en onder stort bedolven, het beste bewijs dat de alluviale gronden hun oorspronkelijke betekenis hadden verloren. Er zijn eveneens een aantal fruitbomen links in beeld te zien op de plaats waar de vroegere Durmedijk liep. Iets meer naar het oosten ligt het Tielrodebroek. Dit is een gecontroleerd overstromingsgebied van drieënnegentig hectare dat volledig omringd werd door een dijk op Sigmahoogte, namelijk acht meter.