1980 - Charlier: Sint-Niklaas 29

Massart
Charlier
Kempenaers
De Cleene

09 MEI 1980 
 51°11'13" NB   04°10'31" OL


Zeventig jaar later is dit landschap totaal veranderd. Het traditionele Wase landschap werd ingeruild voor een anoniem woonlint. Dit was voornamelijk een gevolg van de Wet De Taeye uit 1948 die toeliet dat er in 1951 zeventien sociale woningen in de straat werden gebouwd. Op deze manier werd de basis voor het woonlint uitgezet, zodat de daaropvolgende jaren enkel nog de resterende percelen dienden in gebruik genomen te worden. Tegelijkertijd verdwenen enkele typische landschapselementen uit het beeld. Zo werden de rootputten tussen de twee wereldoorlogen gedempt met huisvuil uit Nieuwkerken-Waas. De Meesterstraat zelf werd in 1951 verbreed en geasfalteerd. Tegelijkertijd werden de populieren gerooid en vulde men de wallen van het Wallenhof op. Toch zijn niet alle restanten uit het verleden verdwenen. De oude hoeve die we op Massarts foto zagen, hield tot op heden stand maar ligt verborgen achter het woonlint tegen de Meesterstraat. Ook het Wallenhof bestaat nog steeds. Bovendien is ook de loods die net na het bezoek van Massart (1911) werd gebouwd, helemaal links op de foto van Charlier te zien.

(zie studie Nieuwkerken-Waas)