1980 - Charlier: Sint-Katelijne-Waver 41

Massart
Charlier
Kempenaers
De Cleene

27 JUNI 1980 
 51°02'35" NB   04°30'06" OL


Op de foto van 1980 is Massarts akkerlandschap reeds gedeeltelijk verkaveld. Er is bebouwing in de plaats gekomen. Halfweg jaren tachtig, begin jaren negentig kende men er verschillende fasen van bebouwing, met de volledig bebouwde straat als resultaat. De drainagegracht is bovendien gekanaliseerd. Opvallend is dat op Charliers foto nergens serres te bespeuren zijn. De landbouw is nog alomtegenwoordig in Sint-Katelijne-Waver, maar de arbeidsintensieve tuinbouw – in hoofdzaak tomaten in plaats van asperges – is ook een katalysator voor nieuwe bewoning. Hoewel in grote delen van de provincie Antwerpen door ruilverkaveling een meer geschikte landbouwstructuur is gerealiseerd, bestaat in bepaalde regio's nog een gebrek aan samenhangende landbouwgebieden. Tussenin ontstaan er steeds meer woonwijken die het landbouwareaal eveneens verder versplinteren.