1980 - Charlier: Berlare 25

Massart
Charlier
Kempenaers
De Cleene

25 JULI 1980 
 51°01'49" NB   03°58'54" OL
In 1980 is het grootste deel van deze waterplanten verdwenen. Deze botanische achteruitgang was het gevolg van de zandwinning tussen de Tweegotensloot en het Donkmeer in de jaren zeventig. Daarbij loosde men zwaar, met kleideeltjes beladen, spoelwater in het Donkmeer. Toen uiteindelijk de waterlelies uit het meer verdwenen, kwam er zwaar protest van de omliggende horeca en werd in 1979 een einde gemaakt aan deze vervuilende lozingen. Intussen waren verschillende delen van het Donkmeer al in 1956 en 1964 als landschap geklasseerd en om het gebied nog beter te beheren werd in 1992 een globaal beheersplan opgesteld. Het beheer van het dertig hectare grote reservaat werd door de gemeente Berlare toegewezen aan de vzw Durme. Bovendien erkende de Vlaamse Gemeenschap het Donkmeer in 1996 als reservaat.

Op foto van Charlier ontwaren we op de achtergrond bovendien 'villa Astrid', oorspronkelijk een hotel voor de hogere klasse. De crisisjaren en de Tweede Wereldoorlog betekenden echter het einde van het hotel. De villa zakte schuin weg door de onstabiele ondergrond die aan de ene kant uit kleigrond en aan de andere kant uit turfgrond bestond. Begin jaren vijftig werd het toen reeds vervallen domein gekocht om er een vakantieverblijf voor jeugdbewegingen van te maken. In de jaren 1960 werd het domein gekocht door de gemeente Berlare die er een atelier en opslagplaats van maakte.