1904 - Massart: Genk 56

Massart
Charlier
Kempenaers
De Cleene

26 MEI 1905 
 50°58'22" NB   05°28'01" OL


Massart fotografeerde op deze locatie een vegetatie van uitsluitend struikheide (Calluna vulgaris). Links in beeld staat een man die, met een als zeis gemonteerd houwmes, de heide maaide. Op het voorplan liggen twee hopen gemaaide heistruiken tussen de kale plekken van het reeds gemaaid heideland. Eenzelfde perceel werd om de drie tot vijf jaar gemaaid. Veel Kempense gemeenten stelden uitgestrekte heidevelden ter beschikking van landbouwers die er gratis heide konden maaien. Heimaaisel, heiplaggen en dennennaalden werden als strooisel gebruikt in de potstal waar ze na menging met de uitwerpselen van dieren, omgezet werden tot een zware organische mest. Deze mest was bijzonder geschikt voor de lichte Kempense zandgronden.