1980 - Charlier: Koksijde 4

Massart
Charlier
Kempenaers
De Cleene

24 APRIL 1980 
 51°06'47" NB   02°38'57" OL
Met de uitbouw van de haven van Nieuwpoort na 1910, verdwenen stilaan de 'duinboeren' en de strandvisserij. Na 1924 bouwde men geen nieuwe vissershuisjes meer en de laatste, vruchtbare akkertjes werden verlaten rond 1950. De foto van Charlier toont een enorme diversiteit aan nieuwe landschappelijke elementen. De akkers werden vervangen door campings, woon- en villawijken. Sommige akkers groeiden uit tot verruigde struwelen of tot open bos. Deze nieuwe ruimtelijke actoren zien we ook op de duinflank zelf. De voorgrond laat de duinerosie zien die in de hand gewerkt werd door overrecreatie. In het gebied stoof het te veel om er helm (Ammophila arenaria) te laten kiemen waardoor het landschap in een soort zandbak is herschapen. Gedurende lange tijd was het domein De Hoge Blekker in handen van de Dienst Groen die het beheerde als een openbaar groendomein.