1904 - Massart: Koksijde 4

Massart
Charlier
Kempenaers
De Cleene

25 AUGUSTUS 1904 
 51°06'42" NB   02°38'46" OL


Massart nam deze foto van op de hoogste duin van België, de Hoge Blekker. 'Blekker' of 'Blinkaart' is de volkse benaming voor deze onbegroeide duinheuvel die het zonlicht weerkaatst (blekken of blinken) door de vermalen schelprestanten die in het duin zitten. De menselijke invloed is bij het ontstaan van dit duin erg belangrijk geweest. Om de akkers tegen zandbestuiving te beschermen, werden de stuivende flanken van de duinen volgens een dambord-patroon beplant met rijen takkenbussels, het zogenaamd rijshout (fotoset 5). Door deze kunstmatige windrem ontstonden er telkens ophogingen ter hoogte van het rijshout. Bij iedere nieuwe ophoping greep de mens opnieuw in, met als resultaat een steeds hoger wordende duin. Op de voorgrond van de foto is de flank van de Hoge Blekker te zien. Deze was bovendien met een ijle helmvegetatie begroeid waardoor het stuiven verminderd werd. Het achterliggende landschap bestond uit een aaneenschakeling van kleine, geometrische perceeltjes en vissershuisjes. De ontginning van de duinen tussen Nieuwpoort en de Franse grens gebeurde door IJslandvaarders en kustvissers. Deze bewerkten de duinpannen tot vrij vruchtbare akkers waarbij de drogere delen als graasgebied werden gebruikt voor het vee. Daardoor ontstond een korte, half open vegetatie. De laagst gelegen delen werden ontgonnen en voor akkerbouw vruchtbaar gemaakt door middel van 'zeevette', een bemesting op basis van vis en aal. Aardappelen en rogge waren de meest geteelde gewassen.