1980 - Charlier: Sint-Niklaas 28

Massart
Charlier
Kempenaers
De Cleene

09 MEI 1980 
 51°10'09" NB   04°11'47" OL
Charliers foto uit 1980 geeft een vertekend beeld. De akker rechts stemt niet overeen met de akker rechts op de foto van Massart. De foto werd immers twintig meter meer naar achter genomen. Op de plaats van de vroegere akker stond in 1980 een weekendhuisje omgeven door een berkenbos (Betula pubescens). Ook alle andere akkers en de meeste dennenbossen werden verkaveld en kregen een gelijkaardige bestemming. Een aanduiding daarvan is de witte omheining die één van de percelen afbakende. De zandweg werd intussen versmald en verhard met steenslag.