1904 - Massart: Sint-Niklaas 28

Massart
Charlier
Kempenaers
De Cleene

03 MEI 1911 
 51°10'11" NB   04°11'51" OL


In 1911 fotografeerde Massart deze zandweg tussen de akkers en dennenbossen van Sint-Niklaas. De weg liep over een lengte van meer dan één kilometer rechtdoor en was ongewoon breed. Beuken (Fagus sylvatica) zoomden de weg af en links vooraan stond een zomereik (Quercus robur). Het dubbele karrenspoor in het mulle zand was afkomstig van een driewielkar. Links van de zandweg en iets hoger, liep een smal voetgangerspaadje. De bodem was er harder en gemakkelijker te begaan. De humusarme, droge zandgronden waren voornamelijk met grove den (Pinus sylvestris) beplant. Het landschap is zeer kenmerkend voor de grote stuifzandrug die doorheen het Waasland loopt en vertoont de typische afwisseling tussen open akkers en gesloten dennenbossen. Het open gedeelte aan de linkerkant werd kort voordien met dennen beplant. De oorspronkelijke vegetatie bestond uit schapengras (Festuca ovina s.l.), borstelgras (Nardus stricta) en gewoon struisgras (Agrostis tenuis), soorten die voorkwamen op arme, zure gronden. Een gelijkaardige vegetatie groeide op de wanden van de ondiepe sloot, tussen de akker rechts en de zandweg.