1980 - Charlier: De Haan 8

Massart
Charlier
Kempenaers
De Cleene

09 SEPTEMBER 1980 
 51°18'17" NB   03°05'18" OL
In 1980 bleven de oude hoeven overeind, maar de akkers waren ondertussen sterk gereduceerd en grotendeels omgezet in weiland. Deze veranderingen vonden hun oorsprong in de overstroming van 1953. Als gevolg van deze ramp paste men de wetgeving omtrent polders en wateringen aan en werden de besturen ingepast in grotere, bestuurskrachtigere eenheden. Met het koninklijk besluit van 28 maart 1972 werden de Blankenbergse Oudlandpolder, de Moere-polder in Meetkerke en het gedeelte van de polder Eiensluis-Grootreygarsvliet ten westen van het zeekanaal Brugge-Zeebrugge, samengevoegd tot één polder, de Nieuwe Polder van Blankenberge.

De ontwikkelingen van de toeristische sector en de opkomst van het sociaal toerisme (fotoset 6) lieten ook in dit gebied hun sporen na: het zat geklemd tussen twee belangrijke toeristische badsteden, Blankenberge en Wenduine. De ontwikkeling van deze badsteden ging gepaard met een uitdijende bebouwing die zich in 1980 vertaalde in de bouw van Manitoba- en de Neptunuswijk. Om de kuststeden met elkaar te verbinden, werd onder impuls van Leopold II de Koninklijke Baan aangelegd, tot op vandaag één van de grootste landschappelijke veranderingen in dit gebied.