1904 - Massart: Kasterlee 45

Massart
Charlier
Kempenaers
De Cleene

30 MAART 1911 
 51°12'03" NB   04°54'02" OL


Deze plaat behoort samen met plaat 44 en 46 tot een reeks foto's die Massart genomen heeft op het domein van de familie Van der Vennet. Door de generaties heen is de naam van de eigenaar weliswaar veranderd maar deze gronden zijn tot op heden in handen van dezelfde familie.

Het oude ven draagt in 1911 de sporen van zijn geografische ligging. De locatie bevindt zich aan de noordkant van de vallei van de Kleine Nete waar een oude meander van de rivier het landschap doorklieft. De onregelmatige vorm werd gecreëerd door de kleine dammetjes die de percelen afbakenden. Deze percelen waren in feite plassen, maar verlandingsproces zette zich stilaan in. Voor botanicus Jean Massart betekende dit een gebied met een rijke vegetatie. Op de natte, voedselarme gronden groeien dopheide (Erica tetralix) en gagelstruiken (Myrica gale). Het overheersende lange gras is het pijpenstrootje (Molinia caerulea). Aan de horizon zien we grove dennen (Pinus sylvestris).