1904 - Massart: Berlare 24

Massart
Charlier
Kempenaers
De Cleene

09 JUNI 1904 
 51°02'37" NB   03°57'10" OL


Massart nam deze foto in 1904 vanuit een houten staakmolen in Overmere. De foto werpt een blik op een overwegend agrarisch akkerlandschap. Het beeld wordt gevuld met kleine, meestal langwerpige percelen waarop rogge (Secale cereale), haver (Avena sativa) en klaver (Trifolium ssp.) geteeld werden. Klaver was in die periode één van de meest geteelde groenvoeders, het werd gekweekt als nateelt van wintergraan. Het diepe wortelnet haalde uit de ondergrond het minerale voedsel dat er sinds jaren opgehoopt zat door het sijpelende regenwater. Op die manier werden de mineralen opnieuw in omloop gebracht en werd gezorgd voor een grote hoeveelheid stikstof in de bodem die een halve bemesting stalmest waard is. De teelt van klaver leverde een eiwitrijk veevoeder als eindproduct. Op deze manier kon de veestapel uitbreiding nemen, waardoor grotere hoeveelheden stalmest ter beschikking kwamen en de driejarige braak, en dus ook het hele drieslagstelsel (fotoset 21) uit de middeleeuwen, vervangen konden worden. Deze vernieuwing in de landbouw trad geleidelijk overal in Europa op.

Het landschap dat Massart vastlegde, was verder eerder gesloten door de grachten met de elzenkanten (Alnus glutinosa) en de populierenrijen. Rechts vooraan ligt een jonge boomgaard die omgeven was door een meidoornhaag (Crataegus sp.). Tegen deze haag ligt een staak van de molen. Dit perceel maakte dan ook deel uit van de molenhoeve. Op het perceel rechts ligt de was te bleken op een weide waarvan de grazige ondergroei wordt gemaaid. Alle hoeven zijn gelegen langs de Molenstraat die van Overmere naar Uitbergen loopt.