1904 - Massart: Koksijde 10

Massart
Charlier
Kempenaers
De Cleene

19 JULI 1905 
 51°05'33" NB   02°38'06" OL


Massart nam deze foto met achter zich de luchtmachtbasis van Koksijde (fotoset 9). Hij fotografeerde een ondiepe, brede sloot die deel uitmaakte van de omwalling van de historische abdijhoeve Ten Bogaerde. Deze is gelegen op de grens tussen de duinenrand en de polder. Deze hoeve, ooit bijna driehonderd hectare groot, was tot de Franse Revolutie het invloedrijkste uithof van de monniken van de Duinenabdij (fotoset 4 en 9 ). Na de Franse Revolutie werd Ten Bogaerde in beslag genomen en verkocht. Desalniettemin konden de laatste monniken van de Duinenabdij de gebouwen en zevenveertig hectare grond opnieuw verwerven. Van 1948 tot 2003 benutte de landbouwafdeling van het Sint-Bernarduscollege uit Nieuwpoort Ten Bogaerde als schoolhoeve. In 2004 werd het hoevegeheel tenslotte gekocht door de gemeente Koksijde en heringericht als cultuurcentrum.

In de dertiende eeuw ontstond door indijking en afwatering van de schorrengebieden veel vruchtbare poldergrond. Deze gronden werden door lekenbroeders en door loonarbeiders be-werkt. De monniken teelden graan en kweekten schapen. De sloot op de voorgrond van de foto stond in verbinding met het Langgeleed, een watergang voor de afwatering van de Moeren in Nieuwpoort. Via het Duneleed, een aftakking van het Langgeleed, werd de turf vervoerd voor de bevoorrading van de steenoven van Ten Bogaerde en de huisverwarming van de abdij.

Het weiland links achter de sloot werd omringd door populierenrijen die hoofdzakelijk als windscherm dienden. Ten gevolge van de overheersende westnoordwestenwind waren de bomen dan ook in tegenovergestelde richting gebogen. De walsloot zelf was volledig verland door grote egelskop (Sparganium erectum). Herkenbaar zijn ook de grote bladeren van de waterzuring (Rumex hydrolapathum) (helemaal linksonder). Massart fotografeerde verder nog de zwanenbloem (Butomus umbellatus) en diverse eendenkroossoorten (Lemnaceae).