1904 - Massart: Knokke-Heist 7

Massart
Charlier
Kempenaers
De Cleene

06 SEPTEMBER 1904 
 51°20'56" NB   03°19'08" OL


Massart nam deze foto in 1904 in de Zoutepolder in Knokke. Hij fotografeerde het landschap vanop een hogergelegen duin. Deze duin was bedekt met helm, duindoorn (Hippophae rhamnoides) en met bodembedekkende mossen en korstmossen (grijs duin) op de niet-stuivende gedeelten. Aan de horizon zien we de ongeschonden duinenrij die de afsluiting vormt met de Noordzee. Tussen de zeereep en deze duinen lag de eigenlijke Zoutepolder die quasi uitsluitend gebruikt werd voor akkerbouw. Slechts enkele landwegen en hoeven kleurden het landschap. De landbouwproductie bracht een probleem van opslagcapaciteit met zich mee, de bergruimte van de hoeven was te klein en als alternatief plaatste men stromijten rond de hoeven. De mijten werden in deze streek schelven genoemd. Zij onderscheidden zich van stromijten in Zandig Vlaanderen (fotoset 18) door hun grootte en hun opbouw rond een centrale houten spil (fotoset 16). De schelven in de kustpolders zijn veel groter en talrijker en zo gepositioneerd dat paard en kar tussen de mijten konden. Op de voorgrond bemerken we zeedennen (Pinus pinaster) die deel uitmaakten van een uitgestrekt naaldbos. Dit bos werd enkele jaren voor het nemen van de foto aangeplant met de bedoeling de zandige oude Hazegraspolder rendabeler te maken. Enkele grootgrondbezitters vonden dat hun eigendom het meest kon opbrengen door exploitatie voor toeristische doeleinden hoewel er rond de eeuwwisseling in deze uithoek van de Belgische kust nog geen sprake was van toeristische ontwikkeling. Die ontwikkeling begon in deze periode wel in Knokke-centrum. Knokke kreeg een spoorwegstation in 1904 en op vijftig jaar tijd (1859-1909) verdubbelde de bevolking.