1904 - Massart: Antwerpen 38

Massart
Charlier
Kempenaers
De Cleene

10 OKTOBER 1904 
 51°21'09" NB   04°16'08" OL


Het Groot Buitenschoor met het Galgenschoor (fotoset 37) en het Schor van Ouden Doel, maakten deel uit van de achthondertwintig hectare Belgische slikken en schorren (fotoset 14, 15). De foto's van Massart brengen deze waardevolle gebieden in beeld. Deze natuurlijke vorming van slikken begon in het Scheldebekken vrij laat. Katalysator hiervoor was de afsluiting van de Oosterschelde met de Kreekrakdam in 1867. Deze afsluiting deed de stromingssnelheid dalen en werkte verlanding in de hand. In enkele decennia breidde het slikke zich razendsnel uit. Op het ogenblik van Massarts foto was het ongeveer twee kilometer breed en liep het tot ver over de Nederlandse grens. Daarna evolueerde het slik tot schorre. De toen nog beperkte menselijke invloed – aan het vrachtschip kan men zien tot waar de Schelde bevaarbaar was – was te beperkt om de enorme populaties zeebies (Bolboschoenos maritimus), klein zeegras (Zostera noltii), slijkgras (Spartina maritima) en zeekraal (Salicornia europea s.l.) te verstoren. Bij hoog water liepen deze vegetaties volledig onder. De groeiende slikke was bovendien erg geschikt voor inpoldering.