1904 - Massart: Koksijde 9

Massart
Charlier
Kempenaers
De Cleene

20 AUGUSTUS 1904 
 51°06'03" NB   02°38'28" OL
Massart nam deze foto in 1908 en net als bij vele van zijn landschapsfoto's deed hij dit vanop een lokale natuurlijke hoogte. Ditmaal was zijn locatie de hoge duintop langs de binnenduinrand vlakbij de voormalige Duinenabdij van de Cisterciënzerorde in Koksijde. Zijn foto biedt een panoramisch zicht op een erg houtrijk landschap met vooral schietwilgen (Salix alba) en niet-geknotte populieren (fotoset 10). Opvallend is ook de 'muur' van meidoornstruweel (Crataegus monogyna) centraal op de foto. Het knotproces is duidelijk waar te nemen op dit beeld. De wilgen rechts op de foto hebben telkens meerdere stammen en meerdere kruinen waardoor meer sprokkelhout ter beschikking kwam. De weilanden op de voorgrond en de akkers op het achterplan zijn omgeven door houtkanten. De grachten zijn iets hoger waardoor wateroverlast nooit echt een probleem was.