1904 - Massart: Wuustwezel 47

Massart
Charlier
Kempenaers
De Cleene

29 JUNI 1905 
 51°24'25" NB   04°31'31" OL
Massart fotografeerde de tuitvormige uitloper van een drie hectare groot ven in Wuustwezel. Het ven ligt volkomen geïsoleerd doordat het omgeven is door een dennenbos van één kilometer breedte en er geen aansluiting is aan een slotensysteem. Het waterpeil volgde het ritme van de seizoenen: het was hoog in de winter en de lente en laag in de zomer en de herfst. Hierdoor volgden de verschillende vegetaties elkaar op in concentrische zones tussen die uiterste waterstanden. In de laagste gedeelten domineren veenmossen (Sphagnum div. spec) en knolrus (Juncus bulbosus), op de hogere gedeelten kunnen de pollen van het pijpestrootje (Molinia caerulea) ontwaard worden. De pijpestrootjes op Massarts foto zijn, gezien de trage groei van dit meerjarig gras, enkele tientallen jaren oud. Nog wat hogerop groeit de gewone dopheide (Erica tetralix).