1904 - Massart: Ruiselede 18

Massart
Charlier
Kempenaers
De Cleene

11 AUGUSTUS 1905 
 50°02'45" NB   03°23'19" OL
Massart fotografeerde dit agrarische landschap in 1905 vanaf de buitenrand van de dorpskern van Ruiselede, meer bepaald vanaf de Goudenstermolen. Hij slaagde erin om vanaf deze verhoogde locatie het landbouwproces van toen vast te leggen in één samenhangend beeld. Deze foto bevat de agrarische keten van productie tot consumptie. De kleine percelen, die zeer arbeidsintensief zijn door de zandige ondergrond in het zuidelijke deel van deze gemeente, werden omstreeks de eeuwwisseling geschikt gemaakt voor het telen van rogge. Dezelfde bodemsamenstelling zorgde er bovendien voor dat de perceeltjes vaak nog een verdere opdeling kenden, dit om totale uitputting van de bodem te vermijden. Regelmatig wisselende akkerbebouwing was noodzakelijk. De foto toont naast de akkers en hun bewerkingsprocessen (maaien, mijten) nog andere belangrijke schakels binnen de keten van productie en consumptie. De Knokmolen van 1840, links op de foto, was niet alleen voor de dorpsgemeenschap een belangrijk ruimtelijke baken. Hij was voor de inwoners van Ruiselede ook een garantie voor de snelle verwerking van hun producten. Molens waren belangrijke stimuli voor de agrarische ontwikkeling. Ruiselede, dat in de negentiende eeuw maar liefst dertien molens telde, raakte volledig afgestemd op deze primaire sector. De omhaagde proeftuin van de gemeenteschool links op de foto, is hiervan een bewijs. De tuin werd gebruikt om jongeren landbouwactiviteiten in de praktijk aan te leren.

(zie studie Ruiselede)